Viranşehir Tarihi

Viranşehir İsmi Nereden  Gelmektedir.

 Bir çok medeniyete ev sahipliği yapan Viranşehir’in eski adları arasında Tilla, Tella Tilli gibi isimler vardır.Bu isimler Sümer-Hitit ve Asurlar tarafından söylenmiş isimlerdir.Yine Viranşehir’in eski isimlerini incelediğimiz zaman Romalılar döneminde Constantina olarak bilindiğini biliyoruz. Bunun yanı sıra İslam Uygarlığı dönemlerinde ise Tell-Mevzelaht, Tel-Mevzen , Tel-Muzin , Tilmuz ve Örenşehir “ isimlerle anılır. En son olarak Şehir çok fazla harap edildiği için başına Viran kelimesi konularak Viranşehir olmuştur.

 

 

Viranşehir Tarihi Tam olarak Nereye Dayanır.

 

Viranşehir tarih olarak kitaplarda her ne kadar Milattan Önce 2500-3000 yılları gösterilse bile son yıllarda bulunan yeni mezar taşları Viranşehir tarihinin bilinenden çok öncesine gittiği anlaşılmaktadır.

 Konum olarak tarihi pek yolu üzerinde yer alan Viranşehir verimli topraklara ovalara sahip olmuştur. Mezopotamya’nın önemli bir ticaret ve tarım merkezi olmuştur. Bu özelliği bir çok defa saldırılara istilalara maruz kalmasına sebep olmuştur. Milattan Önce 1900 tarihlerinde Hititler Viranşehir üzerinde egemen uygarlıktır.Hititlerden sonra Asurlular egemen olmuştur yine Asurluların yıkılmasından sonra İranlılar, Makedonlar, Romalılar Viranşehir egemenliği için mücadele etmiştir. Güneyde İslam Uygarlığının ortaya çıkması ve özellikle Hicret olayından sonra İslam orduları tarafından ele geçirilmiştir.Bu süreçten sonra Abbasiler ve Selçuklular tarafından da ele geçirilen Viranşehir Hülagular zamanında kente büyük bir yıkımın olduğu bu yıkımdan sonra Timur Devletininde aynı şekilde Viranşehir’de taş üstüne taş bırakmadıkları kentte büyük katliamlar yaptığı belirtilmiştir.Viranşehir daha sonra Akkoyunlular Karakoyunlular İran uyruklu Sasaniler tarafından da el değiştirmiş nihayet 1516 tarihinde şehir Osmanlı yönetimine geçmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.